Ris eller ros

Har du opplevd noe negativt eller positivt når du har benyttet våre tjenester, hører vi gjerne fra deg om du vil fortelle om det. Våre kunders tilbakemeldinger er viktige for oss, uansett hva det gjelder.