Grafisk profil

Våre logoer

Haugaland Taxibuss og Haugaland Taxi er nært knyttet, noe som gjenspeiles i vår profil. Logo for begge selskapene er bygget på samme grunnutforming, og kan lastes ned som vektoriserte filer.

Logofarger

Logoene benytter følgende grønnfarge;

  • Skjerm R000 G115 B058
  • Skjerm HEX #00733A
  • Trykk C093 M027 Y100 K018.