Haugaland Taxibuss

Bussavdelingen ivaretar i dag store oppdrag for Haugesund og Karmøy kommune, samt at vi er valgt som transportør av Helse Fonna. I tillegg har flere fra det private næringsliv oppdaget hvor effektivt og lønnsomt det er å benytte våre tjenester.

Haugaland Taxibuss
Haugaland Taxi

Haugaland Taxi

Haugaland Taxi har vokst til å være den absolutt største drosjesentralen på Haugalandet. Siden oppstarten i 1996 har vi opparbeidet oss stor kapasitet og fleksibilitet innen persontransport av enkeltpersoner og grupper med ulike behov.